FJ BETON GENBRUG - KNUSNING OG SORTERING

Det er god økonomi i at knuse og genanvende beton, asfalt, og andre nedrevne byggematerialer som tegl og mursten.

KRAN/GRAB-KØRSEL – HAR DU BRUG FOR ET LØFT?

Levering af grusgravsmaterialer - Afhentning og bortskaffelse af have- og byggeaffald - Kørsel med kran/grab - Udlejning af containere.

LEVERING AF GRUSGRAVSMATERIALER

Vi leverer og grabber sand, grus, jord og flis ind i indkørsler og haver. Har du specielle ønsker, så finder vi altid en løsning.

AFHENTNING AF HAVE- OG BYGGEAFFALD

Det skal være nemt - Vi kommer i lastbil med kran og container, så vi kan samle dit affald op og køre det væk.